onsdag 11 september 2013

Syrien

Ett kortfattat försök att förklara de senaste händelserna.

Det blev en tvär vändning i Syrienkonflikten i början av veckan när Syrien gick med på Rysslands förslag om att låta FN ta om hand om Syriens kemiska vapenarsenal. Det i sig är en bra sak, Syrien var ett av världens få länder som inte redan gått med på det avtalet från 1993.

Däremot vill jag påpeka de eventuella risker detta kan leda till. Jag brukar sällan förespråka militära interventioner men i Syrien är det svårt att inte frestas. Fönstret för att med fredliga medel lösa konflikten har under de två senaste åren sakta men säkert stängts. En militär lösning skulle inte lösa konflikten, men kanske kunna minska lidandet något.

Obama har hela tiden haft svårt för att förklara nyttan av sina beslut, så även denna gång. Han fick en öppning när kemvapen användes och försökte ta den. När opinionen gick emot honom kunde han inte längre backa ur. Nu har Ryssland kommi på ett sätt för alla tre parter (Putin, Obama och Assad) att backa med huvudet högt. Putin kommer undan med att inte följt FN-stadgan i över två år genom att erbjuda en "lösning". Mäklare är en viktig roll som Putin nu kan skryta med. Obama kommer undan sitt oplanerade uttalande genom att ha försäkrat världen att Syrien inte använder hemska vapen mer. Assad kommer undan ett slaktande av uppskattningsvis 70.000 människor med att givit upp sin kemvapenarsenal.

Förlorarna blir det syriska folket. Assad fortsätter döda dem, de fortsätter att splittras och oinbjudna gäster vid namn religisöa extremister sitter plötsligt vid deras middagsbord. I längden blir också omvärlden lidande av att konflikten inte får ett slut och att terrornätverk förbättrar sin infrastruktur.

En sista vinnare är väl jag, som försäkras framtida arbete med att reda ut kaoset i framtiden - ett jobb jag inte skulle vilja behöva göra.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar