fredag 7 januari 2011

Wikileaks

Det har varit mycket tal om Wikileaks under hösten och inte är väl det konstigt? Det är ju mycket rabalder när den vanliga pressen skriver om något som berör många. Denna gång har diskussionen mer handlat om Wikileaks källor och vilken risk det finns med att publicera hemligstämplat material.

För att reda ut alla missförstånd ska jag förklara att jag är positivt inställt till Wikileaks och tycker att det är nödvändigt med förnyad media!

Jag ser Wikileaks som en gammal hederlig tidning, men som så många andra flyttat in på webben för att nå ut till en bredare publik och vara mer tillgänglig. De publicerar FAKTA om olika saker utan att själva försöka vinkla eller tolka något. De ger ut officiella dokument som förklarar hur saker och ting gått till.

Carl Bildt och många andra stora politiker i Sverige samt utomlands har fördömt dessa publiceringar då de tycker att de hotar den globala säkerheten. De anser att Wikileaks saknar det omdöme som andra journalister har, och därför kan utgöra ett hot om de publicerar "fel" nyheter. Det är väl troligtvis samma tanke som fått regeringen att besluta om införandet public value-test.

SVT förklarar innebörden av det beslutet såhär: "Public service-bolagen måste anmäla alla större tjänster till regeringen, som i sin tur lämnar vidare ärendet till
mediemyndigheten. De bedömer tjänstens marknadspåverkan i förhållande till allmännyttan, och utifrån detta fattar regeringen beslut."

Jag säger inte att vi håller på att föras in i ett totalitärt samhälle där endast några få styr allt och alla men ändå är det oroande att en sådan tendens går att ana. Det blir för mig självklart att en motsatt tendens sker hos journalister och "sanningssökare"därav tycker jag att regeringar runt om i världen själva skapat utrymmet för Wikileaks.

Dessutom är det enligt vårt politiska system nödvändigt att en fri och oberoende journalist får undersöka vad riksdag och regering egentligen gör. Politiker är ingen egen grupp av människor som ska skyddas från omvärlden. Det indirekta politiska systemet som ligger till grund för politiken i Sverige innebär att några "vanliga" medborgare röstas fram för att fullfölja den politik som andra medborgare vill föra. Hade det varit praktiskt möjligt skulle alla omröstningar gå genom alla medborgare och alla veta exakt allt om frågorna men nu är det inte praktiskt möjligt. Däremot ska vi genom val vart fjärde år välja fram dem som vi tycker för vår röst, men hur kan vi göra det om allting som är lite tabu eller fel hemligstämplas?

När Wikileaks publicerade ett videoklipp på amerikanska militärer som av misstag skjuter två journalister under kriget i Irak, med tron om att det var beväpnade människor. Påbörjades en debatt om hur hemskt krig är. Och just den rollen har massmedierna, att visa sanningen och konsekvenserna av politikernas beslut, positiva som negativa. Därför gott folk, MÅSTE Wikileaks finnas till, enligt min mening. Kritisera mig gärna!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar