fredag 7 januari 2011

Nationell identitet?

Vad är egentligen denna identitet som vi förknippar med vårt hemland? Och vad kan då rubba denna identitet? Eller rubbas den någonsin, ändras den inte bara på ett sätt som vi vill?

Alldeles nyligen läste jag en artikel som diskuterar kring en undersökning där franskarnas och tyskarna tankar kring islam presenteras. Mest nämnvärt är väl att 42 % av fransmännen och 40 % av tyskarna är rädda för att den nationella identiteten kommer gå förlorad p.g.a muslimer. Jag tycker det är ganska fascinerade att religion kan förstöra en nationell identitet. För även om alla svenskar skulle bli judar vore det fortfarande något svenskt med det hela, men jag antar att de svarande syftar på att muslimer är de flyktingar som kommer från andra länder och tar med sig sin religion till det nya landet.

Då skulle jag vilja ställa följdfrågan om den nationella identiteten går förlorad om landet bosattes av lika stor andel amerikaner? Identietet syftar på vår egna medvetenhet om oss själva, alltså vore det intressant att veta om tyskarna tycker att deras medvetenhet om sig själv skulle gå förlorad om landet fick en invandring av amerikaner.

Ännu mer intressant vore det kanske om vi kunde få den gkorda studien genomförd i USA för att se hur de själva är medvetna om sin identiet och om den skulle gå förlorad om landet fick en ökning av andra religioner genom invandring. Jag vill här påminna om att den amerikanska identiteten grundar sig på invandrare som under främst 1800-talet flyttade till USA.

Det vore väldigt naivt av oss att tro på en identitet som något evigt och oföränderligt. En av de största svenska traditioner jag kan komma att tänka på är Kalle Anka på julafton, alltså en amerikansk film i vårt firande. Jag förknippar traditioner med identitet, men är öppen för andra tolkningar. Identiteten har alltid påverkats av andra och kommer så även att göra i framtiden, men det är vårt egna val att välja vilka delar av den vi tar med oss.

Muslimer kommer aldrig rubba en identitet men kan komma att påverka den på ett sätt som faller oss i smaken, precis på samma sätt som vår identitet kommer påverka den islamska (om den nu är så enhetlig).

2 kommentarer:

 1. Nationell identitet är i viss mån en västerländsk uppfinning. Te x palestina ville inte skapa sin egen nation och hade inga ambitioner till det förrän judarnas invandring - vilket anlade deras nationella identitet. Nationell identitet är mycket mer komplex äm grundkskoleversionen av den "..folk med samma etnicitet, religion eller annat sammanbindande.."
  Annat exempel, Kenya, består av flera stammar med olika språk, religion och traditioner men ble till en nation för att driva ut britterna.
  //Mikke

  SvaraRadera
 2. Hum... Nu när du säger det känner jag hur en stor pusselbit kring hela begreppet hittar sin plats. Det är givetvis så att en nationell identitet skapas när en tidigare heterogen grupp blir sedd som homogen av andra, och då söker styrkan i den större gruppen. Inte heller den definitionen är alls helt genomtäckande men är absolut ett sätt att väcka iaf min tanke på hur begreppet skall ses.

  Detta är också ett annat exempel på hur västvärlden skapat ett begrepp och tankesätt för att passa den västerländska synen på omvärlden.

  SvaraRadera