onsdag 29 augusti 2012

Invetseringar

Idag lanserade regeringen planen på att bygga Ostlänken. En stambana mellan Linköping och Järna, vilket DN skriver mer om. En viktig satsning enligt DN:s artikel. Miljöpartiet var inte sena med att anmärka på satsningen via pressmeddelande. Däremot var tonen en helt annan. Här handlar det inte om hurrarop över snabbtåget utan en kraftig röst emot att höghastighetstågen slopas. "De spår som läggs nu ska ligga i 100 år. Då måste man våga satsa på den mest moderna tekniken, säger Åsa Romson, språkrör för Miljöpartiet." Argumentet är övertygande och när det läggs ihop med argument om att kostnadsskillnaden är marginell ter sig beslutet nästintill dumt. 

Jag är ingen expert på tåg, investeringar eller politiskt spel... Min stora fråga är bara om vi skulle kunna få en vettig debatt om ämnet? Skulle vi kunna komma till en punkt där tillräckligt med argument för ståndpunkt A och B har givits för att det svenska folket ska kunna ha rimliga åsikter. Har vi i Sverige media som är kapabel till detta? Tveksam... Men hoppfull!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar