söndag 10 juni 2012

Islamismens vara eller icke vara

Lyssna: Konflikt : Separatister, extremister eller islamister?

Sveriges Radio P1 sänder Konflikt, ett program som på ett relativt bra sätt tar upp världspolitiska händelser. I det här numret talas det om hur Mali, Nigeria och många andra västafrikanska länder har en orolig tid. Många små grupper har tagit till vapen mot staterna av olika anledningar. Det råder stor osäkerhet kring vad flera av dessa gruppers egentliga mål är.

Skälet till att konflikterna blossat upp just nu är Libyen. För den internationella operationen som störtade Gaddafi, skapade också en stor export av vapen. Nu vill jag inte hävda att operationen av den anledningen var fel, eller att det finns något som kan kallas perfekta operationer, men givetvis kan man undra varför detta inte rapporterats om mer...

Vad som händer och sker får ni höra i klippet som jag tycker ni bör lyssna på, men jag ska spinna vidare på en diskussion som de startar. Vad händer när vi tar alla muslimska rebeller och klumpar ihop dem med al-Qaida och dylikt? Varför gör vi det? Vilka är vi? Kan man sätta en agenda med hjälp av språket?

Problemet jag vill belysa är att vi idag har en tendens att se alla muslimer med vapen som självmordsbombare med USA som värsta fiende samt att de har bilder på Bin Laden och al-Zawahiri. Denna bild av muslimska krigare kunde knappast vara mer felaktig, inte för att dessa åsikter kan finnas hos dem, men för att de inte drivs av det på så sätt som vi tror. Somalia är ett bra exempel här. Det verkar finnas en tro om att piraterna utanför Somalias kust är en del av ett stort nätverk som vill finansiera al-Qaida och andra muslimska extremister. I själva verket har al-Qaida inte haft något med Somalia att göra förrän hungerkatastrofen slog till senast. De gick då in med bistånd till folket i hopp om att få stöd i gengäld. al-Shabaab är den organisation som har störst kontroll av landet och har vissa referenser till islam i sitt manifest.  Men i grund och botten så är de en nationalistisk rebellgrupp som inget hellre vill än att bli av med de etiopiska styrkorna ur landet.

Genom att västvärlden valde att ställa dessa nationalistiska men också muslimska rebeller i svag kontrast till al-Qaida skapades en bild av att de har något gemensamt. Som rebellgrupper ofta gör så samarbetar de idag, och al-Shabaab är numera en del av al-Qaida. Vill här poängtera vikten av att al-Qaida är ett nätverk med väldigt svaga kopplingar till varandra. På vissa sätt menar jag att västvärldens val att klumpa ihop alla skäggiga män med vapen om axeln i Somalia tillsammans med al-Qaida också skapade den gemensamma grund de nu står på.

Liknande skäggiga män med vapen om axeln finns också i andra delar av Afrika. Nigeria nämns också i klippet och även där kan vi se hur Boko Haram förknippas med muslimsk fanatism medan verkligheten är en helt annan. Det är visserligen sant att de refererar till islam, att de förbjuder kvinnor vissa rättigheter och att de är muslimer. Däremot är steget långt från att de gör dessa saker till att de drivs av dem. Mycket mer sannolikt är det att Boko Haram drivs av att Nigeria är uppdelat i två läger. Det norra med fattiga muslimer och det södra med rikare kristna. Jag säger härmed inte att det inte finns andra anledningar eller att jag vet mer än någon annan om situationen. Det ska väl tilläggas att den ekonomiska ojämlikheten förvärrades under de så kallade strukturella anpassningsprogrammen (SAP:s) som skedde i landet. Dessa var givetvis västvärldens påfund om hur fattiga länder skulle bli rika.

Återigen väljer vi att blunda för verkligheten och sanningen då vi lyssnar på Boko Harams förklaringar om att de vill upprätta sharialagar (som i sig skulle behöva ett helt inlägg). Det är en del av sanningen givetvis, men inte hela. Dessutom tycker jag att religion i det här fallet fungerar som en slags legitimitet för dödande. Vi människor brukar vilja undvika att göra omoraliska saker och behöver därför ursäkter till att göra det. Islam kan likt alla andra religioner utnyttjas på detta sätt.

Varför klumpar vi ihop dessa muslimer med vapen? Många förklaringar finns men i grund och botten handlar det om att vår hjärna, i all dess expertis trots allt är lite lat. Vi orkar inte sätta oss in i varje konflikt för sig, vi orkar inte komma ihåg allt, vi vill undvika motsägelsefulla bilder av saker, vi vill placera in saker i färdiga fack. Detta är grunden som sedan får många olika konsekvenser så som rasism.

Vem är det då som sitter på denna makt över språket och sättet vi talar om detta? Ja, det är en svårare fråga... Antagligen är det vi allihopa som tillsammans skapar denna diskurs. Vissa aktörer är dock väldigt mycket mer mäktiga än andra. Den amerikanska säkerhetsapparaten som har sin bas i Pentagon är väl en sådan maktapparat som sätter agendan för resten av världen. En annan sådan är den västerländska median. Allt som oftast använder vi termer som islamism och kopplingar till al-Qaida allt för frekvent. Avsaknaden av djup i mediala analyser av konflikter är också en bidragande orsak. Vi har idag inte lokala reportrar som faktiskt sätter sig in i fallen.

Så slutsatsen blir att genom ett förenklat synsätt där alla muslimer ter sig som en enhet, alla muslimer med vapen är en gemensam armé och alla mord strävar efter samma sak, skapar en felaktig bild av vår värld. Våra hjärnor äro lata men med vår klokskap kan vi bryta detta mönster. Om och endast om vi gör detta kan vi faktiskt få bukt med dessa konflikter. Om och endast om vi får bukt med dessa konflikter kan vi få en ekonomisk/social utveckling.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar